Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Haveaffald

Du kan få afhentet haveaffald på din adresse, hvis din ejendom er tilmeldt.
Haveaffald er grene, hækafklip, blade, græsafklip, planter og ukrudt uden jord. Haveaffaldet bliver komposteret og må derfor ikke indeholde andre former for affald.

Læs om haveaffaldsordningen

Havebolig eller etagebolig?

Haveaffaldsordningen består af to forskellige ordninger, som retter sig mod henholdsvis haveboliger og etageboliger. Læs mere om de to ordninger længere nede på siden.

Til- og afmelding

Indsamlingsordningerne for haveaffald er frivillige. Til- og afmelding kan ske til Vej- og Parkafdelingen senest 1. november henholdsvis 1. maj med virkning fra 1. januar henholdsvis 1. juli. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Hvis du ikke ønsker at ændre i din nuværende tilmelding, skal du ikke foretage dig noget.

Flishugning

I 2021 kan du efter bestilling få flishugget grene/stammer d. 22. februar, d. 3. maj, d. 20. september og d. 19. november. Hvis der kommer mange bestillinger, vil de efterfølgende dage også blive taget i brug efter behov.

De grene og stammer, du vil have flishugget, skal ligge ude foran din ejendoms skel. Grene og stammer, som ligger inde på din ejendom, vil ikke blive flishugget.

Sørg også for, at der ikke holder parkerede biler i vejen.

Vi lægger den færdige træflis på fortovet. Du skal flytte træflisen ind på din ejendom samme dag.


Vi flishugger:

 • Stammer og grene mellem 3-15 cm i diameter og 1-3 meter lange.
 • Stammer og grene uden store sidegrene og uden rødder 

Stammer til flishugning som overholder retningslinjerne 


Vi flishugger IKKE:

 • Grene fra nåletræer 
 • Buske og mindre grene
 • Rådne og indtørrede/smuldrende grene
 • Sammenfiltrede grene

Stammer og grene til flishugning som ikke overholder retningslinjerne
 

Du skal forudbestille flishugning hos Vej- og Parkafdelingen:

 • Flishugning mandag d. 22/2 skal være bestilt senest torsdag d. 18/2.
 • Flishugning mandag d. 3/5 skal være bestilt senest onsdag d. 28/4.
 • Flishugning mandag d. 20/9 skal være bestilt senest torsdag d. 16/9.
 • Flishugning fredag d. 19/11 skal være bestilt senest onsdag d. 17/11.

For at udnytte ressourcerne bedst muligt, bliver ruterne løbende fyldt op, som bestillingerne kommer ind, så du kan kun vælge den/de datoer, der er tilgængelige på bestillingssiden i selvbetjeningsløsningen, når du foretager din bestilling. På den tilmeldte dato vil der blive flishugget på din adresse mellem kl. 7.00 og kl. 15.30.

Afhentning af trærødder og stammer

Du kan efter forudbestilling få afhentet trærødder og stammer. Trærødder og stammer hører ikke under haveaffaldsordningen men hører under storskraldsordningen. Læs mere om afhentning af trærødder og stammer under storskraldsordningen:

Lån en kompostbeholder

Du kan låne en kompostbeholder til hjemmekompostering af det grønne køkken- og haveaffald. Kompostbeholderen er 92 cm høj, og diameter det bredeste sted er 80 cm. Beholderens volumen er 310 L.

Kompostbeholder

Kontakt Vej- og Parkafdelingen, hvis du ønsker at bestille en kompostbeholder. Se kontaktoplysningerne nederst på siden. Der er op til 5 ugers leveringstid.

På genbrugspladserne kan du én gang årligt afhente kompostorm til din kompostbeholder.

Læs om haveaffald fra haveboliger

Hvem gælder ordningen for?

Haveaffaldsordningen er beregnet til haveboliger, dvs. villaer, rækkehuse, kolonihaver mv. 

Hvornår bliver haveaffaldet hentet?

Vi afhenter haveaffald fra haveboliger hver 14. dag i ugerne 10-49.

Se hvornår du får hentet haveaffald via selvbetjeningsløsningen "Affaldskalender og affaldsordninger på min adresse" under "Find det hurtigt" ovenfor.

Sådan afleverer du haveaffald

Haveaffaldet skal stå klar i skel ved fortovet, senest kl. 6.00 på afhentningsdagen.

Du kan aflevere haveaffald på følgende måder:

 • I papirsække a 110 liter (må max. veje 11 kg med indhold).
 • I en to-hjulet plastbeholder på 140 liter med bøjlehåndtag af mærket Plastic Omnium eller Kliko (må max. veje 50 kg med indhold).
 • I en to-hjulet plastbeholder på 240 liter med bøjlehåndtag af mærket Kliko (må max. veje 50 kg med indhold). 
 • I grenbundter. Bundterne må højst være 1 meter lange og højst 50 cm i diameter og må max. veje 11 kg. Bundterne skal være bundet med komposterbar snor (fx bomuldssnor).

Beholdere købes gennem Hvidovre Kommune.

Køb af haveaffaldsbeholder

Til brug i haveaffaldsordningen kan du købe to-hjulede plastbeholdere på hhv. 140 liter og 240 liter med bøjlehåndtag. 

Priser i 2021 inkl. moms og levering på din adresse i Hvidovre:

140 liter haveaffaldsbeholder: 970,00 kr.

240 liter haveaffaldsbeholder: 1.080,00 kr.

Haveaffaldsbeholdere på 140 og 240 liter

Hvis du ønsker at købe en haveaffaldsbeholder skal du kontakte Vej- og Parkafdelingen. Se kontaktoplysningerne nederst på siden. Beholderen bliver herefter leveret på din adresse inden for ca. 2 uger.

Levetiden på beholderen varierer alt efter hvor meget den bliver brugt (antal tømninger, vægt af indhold, placering i forhold til sollys mv.). Hvidovre Kommune garanterer, at haveaffaldsbeholdere købt gennem Hvidovre Kommune holder i minimum 5 år. Går beholderen i stykker efter 5 år, erstattes den ikke.

Hvidovre Kommune sælger ikke sække til haveaffald. Papirsække til haveaffald kan købes i fx dagligvarebutikker og byggemarkeder. 

Vådt haveaffald og frostvejr

Hvis du har indsamlet vådt haveaffald, eller hvis det har regnet kraftigt, kan papirsækken gå i stykker, og så tager renovatøren ikke haveaffaldet med.

I frostvejr kan der sidde frossent haveaffald fast i bunden af beholderen efter tømning.

Kommer du vådt haveaffald i beholderen i frostvejr, kan beholderen revne, når haveaffaldet fryser. 

Læs om haveaffald fra etageboliger

Hvem gælder ordningen for?

Etageboliger og kommunale institutioner kan tilmelde sig haveaffaldsordningen for etageboliger. Ordningen er frivillig.

Hvornår bliver haveaffaldet hentet?

Etageboliger og kommunale institutioner, der er tilmeldt haveaffaldsordningen, kan få afhentet haveaffald efter forudgående bestilling hos Affald og Genbrug. 

Sådan afleverer etageejendomme haveaffald

Afhentning af haveaffald fra etageejendomme foregår på følgende måder:

 • Afhentning af løst haveaffald og papirsække fra bunke/grengård af en lastbil med grab. Det er vigtigt, at haveaffaldet er tilgængeligt for en lastbil med grab, og at belægningen er grabbefast.
 • Tømning af permanent opstillet ophalercontainer på 12-24 m3. Containeren anskaffes for ejendommens regning.
 • Tømning af midlertidigt opstillet ophalercontainer på 12-16 m3, som ejendommen vederlagsfrit kan få stillet til rådighed over to dage eller over en weekend.

Haveaffald afhentes kun efter forudgående bestilling hos Affald og Genbrug.

Affald og Genbrug kan desuden være behjælpelig med vejledning i forbindelse med indretning af affalds- og grengårde.