Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dagrenovationsordningen

Alle helårshusstande og kommunale institutioner får afhentet dagrenovation hver uge. Hvis du undtagelsesvis har mere dagrenovation end normalt, kan du bestille ekstra afhentning

Find det hurtigt

Dagrenovation er det restaffald der er tilbage, når det genanvendelige affald er sorteret fra. Affaldet består fx af madaffald, beskidt aftørringspapir, bleer og emballager. Dagrenovationen bliver brændt på forbrændingsanlæg.

Læs om dagrenovationsordningen

Hvorfor er min dagrenovation ikke blevet hentet?

Når dagrenovationen ikke er hentet, skyldes det ofte, at sækken eller beholderen har været overfyldt. Du skal være opmærksom på, at en sæk kun må fyldes op til den stiplede linje og at en beholder ikke må fyldes mere, end at låget stadig kan lukke.

Hvis du oplever uregelmæssigheder med afhentningen af affald, kan du indberette det kommunen.

Er der krav til placeringen af beholdere og stativer?

Der er nogle krav, som placeringen af beholdere og stativer skal overholde.

De må fx stå maksimalt 10 meter fra dit skel til vejen, hvor skraldebilen holder. Desuden skal belægning være kørefast og adgangsvejen uden trin. 

Hvidovre Kommune har lavet en film om adgangsvejen til dine affaldsbeholdere.

Afhentning af ekstra dagrenovation

Hvis du undtagelsesvis har mere dagrenovation, end der kan være i din sæk eller beholder, kan du bestille ekstra afhentning.

Hvis du har brug for mere kapacitet til din dagrenovation, skal du kontakte Vej- og Parkafdelingen for at ændre din tilmelding.

Festsække

Ejer du en havebolig, kan du uden beregning få hentet en ekstra sæk med dagrenovation to gange årligt. Den ekstra sæk skal du selv købe. Sækken skal være stærk nok til, at den kan bæres med indhold; Læg eventuelt to sække ind i hinanden. Luk sækken med strips e.l. og stil den ved siden af stativ/beholder. Du skal bestille afhentning af festsække senest klokken 13.30 dagen inden din faste tømningsdag. Har du tømningsdag mandag, skal du sende din bestilling senest fredag klokken 11.30. Sækken vil blive afhentet på din faste tømningsdag.

Ekstra afhentning af dagrenovation mod betaling

Hvis du har brug for ekstra afhentning af dagrenovation, kan du bestille afhentning af sække og tømning af beholdere på følgende måder:

Sækkene skal være stærke nok til, at de kan bæres med indhold; Læg eventuelt to sække ind i hinanden. Luk sækkene med strips e.l. og stil dem ved siden af stativ/beholder.

Til- og afmelding

Du kan ændre din tilmelding ved at kontakte Vej- og Parkafdelingen. Hvis du ringer inden d. 15. i en måned, kan vi ændre din tilmelding pr. 1. i den følgende måned.

Meddeler du en ændring inden 1. maj vil den blive reguleret på 2. rate af ejendomsskattebilletten. Du vil automatisk få tilsendt nyt girokort ved ændringer, med mindre din ejendom er tilmeldt Betalingsservice. Hvis du meddeler en ændring efter 1. maj, vil den blive reguleret på din ejendomsskattebillet det følgende år.

Dagrenovation i vinterhalvåret

Sørg for lys
Husk at sørge for lys og rydde for sne, så du kan få hentet dit affald!

I vinterhalvåret er det vigtigt, at du sørger for, at der er lys på adgangsvejen til dagrenovationsstativet/-beholderen. Det er også vigtigt, at du sørger for lys der, hvor dit stativ/beholder står. Så kan renovatøren se og betjene stativet/beholderen og undgå at snuble i mørket.

Ryd for sne og is
I vintervejret skal du rydde adgangsvejen for sne og is, og du skal gruse. Du skal rydde et spor på mindst 90 cm bredde ind til stativet/beholderen. Du skal også rydde et hul på mindst 90 cm bredde i snevolden langs vejen og langs cykelstien, så renovatøren kan komme igennem med affaldet. Husk også at feje sneen væk fra låget, samt rydde rundt omkring stativer, så de kan åbnes helt, og rundt omkring beholdere, så de ikke sidder fast i sneen.

Hvis afhentning af dagrenovationen ikke er mulig
Der vil så vidt muligt blive tømt på den planlagte tømmedag. Hvis det pga. sne og glat føre ikke er muligt at foretage tømning, vil alt affaldet blive taget med ved næste normale tømmedag, hvis forholdene tillader det.

Selv om du har ryddet på din grund, på fortovet, på cykelstien og ud til vejbanen, kan det alligevel forekomme, at renovationsarbejderne ikke kan komme frem pga. forhold andre steder på vejen.

Når din dagrenovationssæk eller -beholder er fyldt, kan en almindelig plastsæk benyttes til den næste uges affald. Sækken skal kunne bæres med indhold uden at gå i stykker - læg evt. en sæk inden i den ekstra sæk. Bind knude eller bind snor omkring toppen på den fyldte sæk og stil den på eller ved stativet. Hvis du ikke selv har en plastsæk, kan du hente en ekstra sæk hos Vej- og Parkafdelingen, Høvedstensvej 21.

For ikke at fylde dagrenovationssækken for hurtigt, kan det være en fordel, at du sorterer ekstra godt; Du kan nøjes med at smide det letfordærvelige affald, såsom madrester, i dagrenovationssækken. Papir og glas skal du som sædvanlig sortere fra til genbrug, mens du også kan frasortere pap, plast og metal og afleveres til genbrug på genbrugspladsen.

Få en kompostbeholder til det organiske affald

Du kan låne en kompostbeholder til hjemmekompostering af det organiske køkkenaffald.

Du kan læse mere om lån af kompostbeholder under haveaffaldsordningen.

Kolonihaver

Kolonihaver og lignende, der er tilmeldt sommerrenovation, får afhentet dagrenovation i perioden 1. april til og med 30. september.