Flytning og folkeregister

Cpr-oplysninger

Alle personer, der bor i Danmark, er registreret i et samlet register, CPR-registret

Flytning i Danmark

Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage, efter du har skiftet bopæl

Flyt til Danmark

Når du flytter til Danmark, skal du møde personligt hos kommunen og anmelde din indrejse

Flyt til udlandet

Flytter du til udlandet i over seks måneder, skal du melde udrejse til kommunen, du flytter fra