Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ejendomsskat

Ejendomsskat, også kaldet grundskyld, bliver som udgangspunkt opkrævet på baggrund af grundværdien

Læs mere om ejendomsskat

Hvad er ejendomsskat?

Du betaler ejendomsskat, også kaldet grundskyld, til Hvidovre Kommune af den grund du ejer.

 

Vurderingsmyndigheden hos Skat vurderer din ejendom 1. oktober hvert andet år i ulige år.

 

Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Skat fastsætter din ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for opkrævningen af ejendomsskat i Hvidovre Kommune.

Hvordan bliver ejendomsskatten beregnet?

Ejendomsskatten, også kaldet grundskyld, bliver beregnet af den laveste af to værdier, ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer eller af den fastsatte grundskatteloftsværdi.

 

Hvidovre Kommune har fastsat en grundskyldspromille på 29,7 promille for skatteåret 2017.

På grund af loft over stigningen i den kommunale grundskyld betyder en ny vurdering ofte ikke noget for din skat med det samme.

 

Sammen med grundskylden opkræves der renovation, skorstensfejning mv. i 2 rater

 

• 1. rate skal betales senest den 5. januar 2017
• 2. rate skal betales senest den 6. juli 2017
 

Fastfrysning af grundskyld i 2017:

 

Der blev i sommers vedtaget en reguleringsprocent på 5,5%. Dvs. at beregningsgrundlaget for opkrævning af grundskyld kunne stige 5,5 % ved uændret grundskyldspromille.

 

Den 18/11 2016 blev følgende offentliggjort i pressen:

Regeringen og dens samarbejdspartnere har fremsat et forslag til Finansloven om, at fastfryse grundskylden i 2017.

Dette var ikke vedtaget ved den endelige produktion af ’Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2017’, og har derfor ikke haft indflydelse på den udsendte opkrævning af 1. og 2. rate 2017.

 

Den 2. marts 2017 blev Lovforslaget om fastfrysning af grundskyld for 2017 vedtaget.

 

Dette har følgende konsekvenser for grundskylden i 2017:

For alle ejendomme nedsættes reguleringsprocenten for de afgiftspligtige grundværdier fra 5,5% til 0%.

I skatteåret 2016 var det kun boligejendomme, der fik fastfrosset grundskylden.

 

Nedsættelsen vil blive foretaget på 2. rate 2017

 

 

Hvis der ikke kan ske en fuldstændig nedsættelse på 2. rate 2017, vil den resterende nedsættelse blive tilbagebetalt senest den 1. oktober 2017.

 

Boligejere skal betale det samme i grundskyld, som i skatteåret 2015 og 2016.

Ejere af andre ejendomme skal betale det samme i grundskyld, som i skatteåret 2016

 

 

Lovforslaget har ingen betydning for betaling af dækningsafgift.

 

Der vil inden 2. rate 2017 forfalder til betaling, blive foretaget en ændring af opkrævning. Der vil i den anledning blive sendt en ny opkrævning af 'Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2017 til den digitale postkasse.

 

Hvis ejendommen ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil der ca. 10 dage førend 2. rates forfaldsdato, blive sendt et girokort til hovedejers digitale postkasse.

Hovedejer er typisk den ejer med det laveste cpr nr.

 

Vores hus er nedrevet. Skal vi så stadig betale ejendomsskat?

Ja, ejendomsskatten (grundskyld) er en skat der vedrører grunden, uanset om den er bebygget eller ej.

Til gengæld er det muligt, at der kan være tale om fritagelse for betaling af ejendomsværdiskat. Her skal du rette din henvendelse til Skat på 7222 2828.

Min grund er blevet udstykket, hvornår kan jeg se det på ejendomsskatten?

Matrikulære ændringer, såsom udstykninger, ændringer i planforhold mv., kan efter at blive registreret, have betydning for ejendomsvurderingen. Ændringerne vil af Skat blive vurderet ved den kommende vurdering, som altid er pr. 1. oktober.

Vurderingen bliver offentliggjort i foråret herefter.

Denne ændring kommer til beskatning ved den ejendomsskattekørsel der ligger efter offentliggørelsen.

Eksempel: 

En matrikel udstykkes pr. 1. maj 2016.

Den vil blive vurderet pr. 1. oktober 2016

Den vil blive beskattet pr. 1. januar 2018