Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ejendomsskat

Ejendomsskat, også kaldet grundskyld, bliver som udgangspunkt opkrævet på baggrund af grundværdien

Læs mere om ejendomsskat

Hvad er ejendomsskat?

Du betaler ejendomsskat, også kaldet grundskyld, til Hvidovre Kommune af den grund du ejer.

 

Vurderingsmyndigheden hos Skat vurderer din ejendom 1. oktober hvert andet år, i ulige år.

 

Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Skat fastsætter din ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for opkrævningen af ejendomsskat i Hvidovre Kommune.

Hvordan bliver ejendomsskatten beregnet?

Ejendomsskatten, også kaldet grundskyld, bliver beregnet af den laveste af to værdier:

 

ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer

eller

af den fastsatte grundskatteloftsværdi.

 

Hvidovre Kommune har fastsat en grundskyldspromille på 29,7 promille for skatteåret 2017.

På grund af loft over stigningen i den kommunale grundskyld betyder en ny vurdering ofte ikke noget for din skat med det samme.

 

Sammen med grundskylden opkræves der renovation, skorstensfejning mv. i 2 rater

 

• 1. rate skal betales senest den 5. januar 2017
• 2. rate skal betales senest den 6. juli 2017
 

Fastfrysning af grundskyld i 2017:

 

Der blev tidligere vedtaget en reguleringsprocent på 5,5%.

Dvs. at beregningsgrundlaget for opkrævning af grundskyld kunne stige 5,5 % ved uændret grundskyldspromille.

 

Der blev i slutningen af 2016 fremsat et lovforslag om fastfrysning af grundskyld for 2017 for visse ejendomme.

Lovforslaget blev først vedtaget den 2. marts 2017, og indgik derfor ikke i beregning af grundskyld ved den oprindelige udsendelse af 'Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2017'. 

 

Vedtagelsen har ikke samme betydning for alle ejendomme.

Det har betydning for de ejendomme, hvor der betales grundskyld af grundskatteloftsværdien, og ikke af grundværdien.

Det skyldes, at det ikke er grundskylden, der bliver fastfrosset, men reguleringsprocenten, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien.

Det betyder, at de ejendomme, hvor grundskatteloftsværdien er lavere end grundværdien, får en nedsættelse af grundskylden 2017.

 

Det betyder omvendt også, at ejendomme, hvor der betales grundskyld af grundværdien, ikke får en nedsættelse. 

Vedtagelse af lovforslaget har ingen betydning for betaling af dækningsafgift. 

Nedsættelsen for de berørte ejendomme, vil blive foretaget på 2. rate 2017

 

Der vil den 3. juni 2017 blive sendt en ny 'Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2017' til ejers digitale postkasse.

Eventuelle girokort vil blive sendt til hovedejers digitale postkasse, dog først ca. 10 dage før ratens forfaldsdato.

Hovedejer er typisk, den ejer med det laveste cpr nr.

Hvis ejendommen er tilmeldt Betalingsservice, vil der automatisk blive givet besked dertil.

 

 

Vores hus er nedrevet. Skal vi så stadig betale ejendomsskat?

Ja, ejendomsskatten (grundskyld) er en skat der vedrører grunden, uanset om den er bebygget eller ej.

Til gengæld er det muligt, at der kan være tale om fritagelse for betaling af ejendomsværdiskat. Her skal du rette din henvendelse til Skat på 7222 2828.

Min grund er blevet udstykket, hvornår kan jeg se det på ejendomsskatten?

Matrikulære ændringer, såsom udstykninger, ændringer i planforhold mv., kan efter at blive registreret, have betydning for ejendomsvurderingen. Ændringerne vil af Skat blive vurderet ved den kommende vurdering, som altid er pr. 1. oktober.

Vurderingen bliver offentliggjort i foråret herefter.

Denne ændring kommer til beskatning ved den ejendomsskattekørsel der ligger efter offentliggørelsen.

Eksempel: 

En matrikel udstykkes pr. 1. maj 2016.

Den vil blive vurderet pr. 1. oktober 2016

Den vil blive beskattet pr. 1. januar 2018