Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ejendomsskat

Ejendomsskat, også kaldet grundskyld, bliver som udgangspunkt opkrævet på baggrund af grundværdien

Læs mere om ejendomsskat

Hvad er ejendomsskat?

Du betaler ejendomsskat, også kaldet grundskyld, til Hvidovre Kommune af den grund du ejer.

 

Vurderingsstyrelsen under Skat vurderer din ejendom pr. 1. oktober hvert år. 

 

Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter din ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for opkrævningen af ejendomsskat i Hvidovre Kommune.

Hvordan bliver ejendomsskatten beregnet?

Ejendomsskatten, også kaldet grundskyld, bliver beregnet af den laveste af to værdier:

 

ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer

eller

af den fastsatte grundskatteloftsværdi.

 

Hvidovre Kommune har fastsat en grundskyldspromille på 29,7 promille for skatteåret 2021.

På grund af loft over stigningen i den kommunale grundskyld betyder en ny vurdering ofte ikke noget for din skat med det samme.

 

Sammen med grundskylden opkræves der renovation, skorstensfejning mv. i 2 rater

 

• 1. rate skal betales senest den 5. januar 2021
• 2. rate skal betales senest den 5. juli 2021
 

 

Indefrysning af stigning i grundskyld:

 

I forbindelse med Regeringens boligudspil 'Tryghed for Boligejer', er der indført en midlertidig indefrysningsordning for stigningen i grundskyld, som p.t. gælder for årene 2018-2020. Foreløbig udsat til sommeren 2021.

 

Indefrysningen gælder kun for boligejere, dvs. parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse, ejerlejligheder, sommerhuse mv.

Indefrysningen omfatter ikke udlejningsejendomme.

 

Stigningen bliver indefrosset som et lån, der først skal indfries ved salg af ejendommen. Overgår ejendommen til ægtefælle, vil vedkommende samtidigt overtage lånet.

 

Lånebeløbet for hele ejendommen, vil fremgå af den seneste ejendomsskattebillet. Dog ydes der kun lån, hvis stigningen er over kr. 200 pr. ejer.

 

For at sikre en enkelt ordning, er det ikke muligt, at fravælge indefrysningen af stigningen i grundskyld, og det er p.t. heller ikke muligt, at indfri lånet i perioden 2018-2020, p.t. udsat til sommeren 2021, bortset fra, som nævnt, ved ejerskifte.

 

I slutningen af januar 2021, vil der blive dannet en årsopgørelse med specifikation af de indefrosne beløb, til ejerne af de berørte ejendomme

 

 

Vores hus er nedrevet. Skal vi så stadig betale ejendomsskat?

Ja, ejendomsskatten (grundskyld) er en skat der vedrører grunden, uanset om den er bebygget eller ej.

Til gengæld er det muligt, at der kan være tale om fritagelse for betaling af ejendomsværdiskat. Her skal du rette din henvendelse til SKAT på 7222 1818.

Min grund er blevet udstykket, hvornår kan jeg se det på ejendomsskatten?

Matrikulære ændringer, såsom udstykninger, ændringer i planforhold mv., kan efter at blive registreret, have betydning for ejendomsvurderingen. Ændringerne vil af Vurderingsstyrelsen blive vurderet ved den kommende vurdering.  

Vurderingen bliver offentliggjort i forbindelse med din årsopgørelse fra SKAT.

En ændring kommer til beskatning ved den ejendomsskattekørsel, der ligger efter offentliggørelsen af vurderingen.

Eksempel: 

En matrikel blev udstykket pr. 1. maj 2019.

Den er vurderet pr. 1. oktober 2019

Den bliver beskattet pr. 1. januar 2021