Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Bevaringsværdige bygninger

Her finder du oplysninger om bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kommune

LÆS OM BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Hvornår er en bygning bevaringsværdig?

Bevaringsværdige bygninger har regional eller lokal betydning, og det er som hovedregel kommunen, der udpeger dem. I modsætning til fredede bygninger kan en udpegning som bevaringsværdig alene vedrøre bygningens ydre.

En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. Bygninger betragtes som bevaringsværdige, hvis de har fået en bevaringskarakter fra 1 til og med 4 i SAVE-systemet. 

Om et bymiljø, en bebyggelse eller en bygning skal bevares afgøres alene af Kommunalbestyrelsen gennem udarbejdelse af bevarende lokalplaner eller gennem udpegning i kommuneplanen.

Ændringer på bevaringsværdige bygninger

Center for plan og miljø kan vejlede om ændringer på bevaringsværdige bygninger og opfordrer samtidig til at ejere af bevaringsværdige bygninger kontakter en arkitekt eller lignende for at få faglig eller teknisk rådgivning.

I forbindelse med om- eller tilbygning af en bevaringsværdig bygning skal der sikres stor omhu med valg af materialer og farver, så bygningens arkitektoniske kvaliteter og bevaringsværdi sikres eller øges. Miljøministeriet har udarbejdet en serie løsblade om, hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger kan vedligeholdes og istandsættes.

Ændringer af bevaringsværdige bygningers ydre forhold kan f.eks. dreje sig om ydermure (herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer) vinduer, døre og porte, indgangspartier, tage (herunder tagrender, skorstene, kviste, tårne og ovenlys), karnapper samt fundamenter (herunder kældernedgange) m.m. eller ved en tilbygning.

Bygningsforbedringsudvalget er nedlagt

Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2018 nedlagt Bygningsforbedringsudvalget, der tidligere ydede økonomisk støtte til bevaringsværdige bygninger efter kapitel 4 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Igangværende sager behandles af Bygge- og Planudvalget.