Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Flygtninge

Nedenfor får du svar på ofte stillede spørgsmål omkring flygtninge i Hvidovre Kommune

 

GENERELT OM FLYGTNINGE

Hvor mange flygtninge skal Hvidovre modtage i 2017?

Svar: I 2017 har Hvidovre Kommune fået en kvote på 38 flygtninge af de 5.500 personer, som Danmark i alt modtager i 2017.

Hvor mange flygtninge bor der i Hvidovre?

Svar: I perioden 2012-2014 har Hvidovre Kommune modtaget 42 flygtninge og 11 familiesammenførte børn (30. november 2015).

I forhold til denne gruppe er der i alt 26 familiemedlemmer (pr. 15. sept. 2015), som venter på at blive familiesammenført og komme til Hvidovre.

Må en flygtning arbejde?

Svar: Når asylansøgere får opholdstilladelse og dermed får flygtningestatus, får de automatisk også arbejdstilladelse.

Hvad har flygtninge krav på?

Svar: Når en flygtning ankommer til Hvidovre Kommune har de krav på en integrationsindsats, som Hvidovre Kommune er ansvarlig for. En integrationsindsats inkluderer som minimum tilbud om danskundervisning og hjælp til at komme i beskæftigelse. Flygtninge har pligt til at deltage i integrationsindsatsen. Derudover får flygtninge tilbudt en bolig, integrationsydelse og flygtningebørn får plads i skoler og daginstitutioner.

Hvilken nationalitet har Hvidovres nye flygtninge?

Svar: Flygtningene, der kommer til Hvidovre, stammer primært fra Eritrea, Syrien, Afghanistan, Irak og Iran.

Hvem er flygtningene – uddannelse, køn, baggrund?

Svar: Det er oftest enlige yngre mænd, da flugten er en risikofyldt affære. Mændene rejser i forvejen og får efterfølgende familien op ad mere sikre veje. Nogle er veluddannede og andre har ingen uddannelsesbaggrund eller en uddannelse svarende til folkeskolen.

Hvem betaler for flygtningene?

Svar: Det er både kommunen og staten, der betaler for flygtningene. Kommunen får forskellige tilskud fra staten til dækning af udgifter til eks. danskundervisning, men tilskuddene dækker ikke alle kommunens udgifter. Derfor er der stort fokus på at få flygtningene godt integreret og støtte dem, så de kan komme i beskæftigelse.

Hvad lever flygtningene af?

Svar:

• Nogle flygtninge er i job og dermed selvforsørgende.• Andre modtager kontanthjælp eller integrationsydelse.• De fleste flygtninge i folkepensionsalderen kan få folkepension, men størrelsen af den vil afhænge af, hvor mange år de har opholdt sig i Danmark.

Hvor skal flygtningebørn gå i skole?

Svar: Børnene bliver indskrevet i modtageklassen på Dansborgskolen.

Hvor skal flygtningene bo?

Svar: Flygtningene skal bo i Hvidovre Kommune i integrationsperioden.

Nogle flygtninge har fået en permanent bolig, mens andre er midlertidigt indkvarteret.

Bliver alle flygtningene boende i Hvidovre Kommune?

Svar: Flygtningene skal blive boende i den kommune, som de har integrationskontakt med.

Hvad sker der, når flygtninge kommer til Hvidovre?

Svar: Når flygtningene kommer til Hvidovre, får de:

• kort orientering om Hvidovre Kommune

• hjælp til tilmelding til Folkeregistret

• hjælp til brug af sygesikring

• legitimation

• orientering om rettigheder og pligter.


Efterfølgende få flygtningene introduktion til:


• opholdsgrundlag

• betingelser for økonomisk støtte

• skattesystem

• danskundervisning

• opholdskort og rejsepas.Flygtningene får en sagsbehandler i jobcentret, som sikrer, at der sker fremskridt i integrationsindsatsen.