Udlænding i Hvidovre

Ansættelse af flygtninge

Private virksomheder kan opnå en økonomisk bonus ved at ansætte nyankommende flygtninge eller familiesammenførte i ordinære stillinger eller i en integrationsuddannelsesstilling (IGU).

Flygtninge - Spørgsmål og svar

Nedenfor får du svar på ofte stillede spørgsmål omkring flygtninge i Hvidovre Kommune

Indvandrere

Hvidovre Kommune sikrer indvandrere den bedst mulige start. Derfor får alle tilbudt et introduktionsforløb, der giver forudsætninger for at begå sig i Danmark generelt og på arbejdsmarkedet i særdeleshed.

Hvidovre Kommune tilrettelægger forløbet sammen med dig, når du henvender dig i jobcentret.

Familiesammenførte

Hvidovre Kommune sikrer familiesammenførte den bedst mulige start. Derfor indgår alle i et integrationsprogram, der giver forudsætninger for at begå sig i Danmark generelt og på arbejdsmarkedet i særdeleshed.

Hvidovre Kommune tilrettelægger programmet sammen med dig, når du henvender dig i jobcentret.

Danskuddannelse

Formålet med danskuddannelse er at give voksne udlændinge de nødvendige sproglige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.