Orlov og ferie

Barselsorlov

Hvis du får et barn, er det muligt at få barselsorlov uanset om du er lønmodtager, ledig på dagpenge eller modtager kontant- eller uddannelseshjælp

Feriedagpenge

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du under visse betingelser få udbetalt feriedagpenge

Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Du kan søge plejeorlov, hvis du har en nærtstående, der er alvorligt syg, eller hvis du har en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem