Nedsat arbejdsevne

Fleksjob

Fleksjob er til dig, som på grund af en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Førtidspension

Førtidspension er for dig uden arbejdsevne, hvor fx fleksjob et par timer om ugen ikke er realistisk.

Handicapkompenserende ordninger

Hvis du er handicappet, kan du benytte de handicapkompenserende ordninger for at få styrket dine muligheder for beskæftigelse.