Uddannelseshjælp

Ansøg om forsørgelse

Du skal altid møde personligt i Jobcentrets Ungeindsats INDEN digital ansøgning om forsørgelse (Bødkerporten 1F, 1. tv. 2650 Hvidovre)

Muligheder for hjælp mellem uddannelser

Bliver du student til sommer og søger ind på en videregående uddannelse? Du er som udgangspunkt ikke berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp i perioden mellem to uddannelser – heller ikke i sommerferien.