Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Bruger- og Pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet

Hvidovre Kommune har et Bruger- og Pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet. På denne side kan du læse om deres opgaver, og læse deres mødereferater

Fakta om bruger- og pårørenderådet

Hvad er rådets formål?

Rådet fungerer som sparringspartner, så der sikres de bedste forhold som modtager af hjemmehjælp, ud fra de politisk fastlagte rammer.

Bruger- og pårørenderådet gør at borgerne har let tilgængelig adgang til at komme med inputs, som kan belyse nogle sider og perspektiver af hjemmehjælp, som leverandørerne ikke nødvendigvis får øje på.

Hvad er rådets opgaver?

Rådets opgave er at byde ind med perspektiver og idéer til hjemmehjælpsområdet. Rådets opgave er også at give feedback på nye tiltag fra kommunen, og på kommunens opgaveløsning.

Hvad er rådets opgaver ikke?

I bruger- og pårørenderådet behandler ikke klager og enkeltsager. Rådet må dog gerne læse anonymiserede henvendelser der belyser generelle udfordringer på området.

Hvem repræsenterer rådet?

Bruger- og pårørende rådet består af 5 brugere og pårørende til borgere der får hjælp fra kommunen til:

  • Praktisk hjælp (fx rengøring)
  • Personlig pleje (fx personlig hygiejne, hjælp til at spise mm.)
  • Madservice i form af måltider der leveres
  • Indkøbsordning med hjælp til indkøb af dagligvarer

Rådet består desuden af repræsentant fra Ældrerådet, leder af den kommunale hjemmepleje, leder af visitationen, 2 repræsentanter fra de private leverandører af hjemmehjælp, 1 repræsentant fra den kommunale hjemmepleje eller den kommunale leverandør af madservice, og konsulent fra Center for Sundhed og Ældre som fungerer som sekretær for rådet.

Hvor ofte er der valg til bruger- og pårørenderådet?

Der er en valgperiode på 2 år, for brugere og pårørende.

Møder og referater

Bruger- og pårørenderådet holder som udgangspunkt 3 årlige møder. Du kan læse referaterne fra møderne her: