Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Daghjemstilbud

Hvidovre Kommunes aktivitetstilbud giver dig mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter og blive en del af et socialt fællesskab med andre ældre og frivillige. Du skal være pensionist eller efterlønsmodtager for at kunne deltage i de åbne aktivitetstilbud

Find det hurtigt

Om daghjemstilbud

Hvad er et daghjemstilbud?

I Hvidovre Kommune kan du tilbydes plads på et daghjem, når du har vanskeligt ved, eller ikke er i stand til, at klare dig selv i et vist omfang. Støtten og aktiviteterne på tilbuddene tager udgangspunkt i det du kan, og fremmer dine muligheder for at klare dig selv bedst muligt i hverdagen. Der planlægges aktiviteter i små og store grupper. Omfanget af og indholdet i tilbuddet afhænger af dine ønsker og behov samt de konkrete muligheder.

Du skal bo i egen bolig uden tilknytning til plejecenter. Du skal være fysisk og/eller psykisk svækket og/eller have særlige sociale problemer. På Værestedet er det også en forudsætning, at du har en demenssygdom. Desuden skal du have behov for støtte og hjælp i dagtimerne for at kunne blive i din nuværende bolig. Du kan også bevilges et daghjemstilbud, hvis dine pårørende har behov for aflastning for fortsat at kunne varetage plejen af dig i dit eget hjem.

Hvordan behandler vi din ansøgning?

Visitationen behandler din ansøgning og visiterer ud fra en konkret og individuel vurdering af dit behov. 

Hvilke aktiviteter tilbyder et daghjem?

Daghjemmet tilbyder en masse aktiviteter, f.eks:

  • Udflugter
  • Gymnastik
  • Vedligeholdende træning med hjælp fra en fysioterapeut
  • Frisør
  • Fodpleje  

Egenbetaling

Der er en egenbetaling for forplejning og transport.

Du skal betale særskilt for materialer, fester, frisør og fodpleje.

Hvor kan du komme på daghjem?

Plejehjemmet Søvangsgården, Søvangsvej 19-21 

Plejehjemmet Strandmarkshave, Tavlekærsvej 1