Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ældre- og handicapboliger

Du kan i Hvidovre Kommune få tildelt en ældre- og handicapbolig, der er særligt indrettet til personer med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. I en ældre- og handicapbolig har du mulighed for at få samme hjælp, som hvis du boede i en almindelig bolig

Ældre- og handicapbolig

Hvornår kan du søge?

Du kan søge om en ældre- og handicapbolig, hvis du har et betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau og har et vist behov for praktisk bistand og personlig pleje. Tildelingen af en bolig vil ligeledes basere sig på en vurdering af, at det ikke er muligt at indrette din nuværende bolig hensigtsmæssigt i forhold til dine behov og funktionsnedsættelser.

Tildeling af en ældre- og handicapbolig sker på baggrund af kommunens konkrete og individuelle vurdering af dit behov for en sådan bolig. Dette kan være aktuelt, hvis du eksempelvis benytter pladskrævende hjælpemidler, der betyder, at du kun vanskeligt kan benytte din nuværende bolig. Ældre- og handicapboligen er indrettet særligt til ældre og handicappede og har plads til kørestol og andre hjælpemidler. Din partner eller ægtefælle kan flytte ind i din nye bolig sammen med dig.

OBS. Har du bare behov for en bolig som er let tilgængelig, så skal du kontakte borgerservice og benytte dig af den almindelige almene boliganvisning. Ældre- og handicapboliger kan kun visiteres til borgere med varigt nedsat funktionsniveau og har behov for praktisk bistand og personlig pleje.

Hvordan behandler vi din ansøgning?

Når vi har modtaget din ansøgning:

 • ser vi den i forhold til kommunens muligheder for at hjælpe dig i din nuværende bolig.
 • ser vi den i sammenhæng med tilbud om f.eks. personlig og praktisk hjemmehjælp.
 • træffer vi beslutning om du kan godkendes til en ældre- og handicapbolig. 

Hvor ligger boligerne og hvor mange er der?

I Hvidovre Kommune har vi følgende boliger til rådighed:

 • 24 boliger i Sønderkærhave på Hvidovregade, samt 48 ældre-egnede boliger
 • 11 boliger i Avedøre Stationsby, Bymuren
 • 10 boliger på Claus Petersens Allé
 • 5 boliger, heraf 2 stk. 1-værelses, i Spurvegården
 • 24 boliger på Vojensvej
 • 30 boliger, heraf 4 stk. 3-værelses, på Tavlekærsvej
 • 64 boliger, heraf 10 stk. 3-værelses i Lille Friheden 
 • 16 boliger i Baunevangen på M. Bechs Allé 
 • 24 boliger på Hvidovrevej 336 

Frit valg af ældre- og handicapbolig

Når din ansøgning om bolig er godkendt af kommunen, har du ret til frit at vælge hvilken ældre- og handicapbolig du vil bo i.

Det betyder, at du frit kan vælge at bo i en bestemt kommune, bebyggelse eller i en bestemt bolig, uanset hvor boligen ligger. Når du vælger en bolig efter reglerne om frit valg af ældre- og handicapbolig, kommer du på venteliste til den ønskede bolig i den kommune, hvor boligen er beliggende.

Ældre- og handicapbolig i en anden kommune

Hvis du vælger en bolig i en anden kommune, skal betingelserne for anvisning af boligen være opfyldt både i din bopælskommune og i din tilflytningskommune. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at borgere fra andre kommuner midlertidigt ikke kan optages på venteliste, af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Du har krav på at blive optaget på venteliste, når du ønsker at flytte til kommunen af en række nærmere fastsatte grunde, herunder f.eks. for at bevare tæt kontakt til dine nære pårørende i tilflytningskommunen.