Ældre og bolig

Find det hurtigt

Boligændringer

Er din bolig blevet uhensigtsmæssig på grund af din nedsatte funktionsevne, kan du søge Hvidovre Kommune om støtte til at få foretaget boligændringer.
Formålet med at bevilge boligændringer er at give dig mulighed for at fungere og blive i eget hjem